Hjälp oss hjälpa människor på flykt

Söndagen den 11 oktober mellan klockan 11.00 – 14.00 anordnar vi  en aktivitets- och välgörenhetsdag på Danmarks skola.

Det blir loppis, fikaförsäljning och olika aktiviteter. Arrangemanget har kommit till efter samtal och diskussioner med eleverna på skolan, där många har uttryckt ett starkt stöd och vilja till engagemang kopplat till den rådande flyktingkatastrofen. Pengarna arrangemanget drar in går till UNHCR.

Välkomna!

7 oktober 2015