Fritids serverar frukost från årsskiftet

Från och med 2 januari kommer alla kommunens fritidshem att servera frukost för de elever som har behov av fritidsomsorg tidiga morgnar. Det gäller även de barn och elever som vistas på fritidshem i LSS-regi och de elever som är inskrivna vid fritidsklubben.

Frukost på fritidshemmen införs i alla kommunala grundskolor. Det gör vi för att de barn och elever som börjar sin skoldag tidigt ska få möjlighet till en frukostmåltid i rimlig tid innan nästa måltid i skolan. 

För Danmarks skolas del, innebär det att en enklare frukost serveras på fritidshemmet fram till kl 7.15 (centralt beslut). Det omfattar alltså de elever som har uppgett att de har behov av omsorg mellan kl 6.45 och kl 7.15. Anmälan om vilka dagar som ert/era barn behöver frukost görs för en termin i taget. Ansvaret för att avboka frukost enstaka dagar eller veckor åligger vårdnadshavare. Det är viktigt att förändringar meddelas fritidshemmet.

Se bifogad anmälningsblankett för anmälan vårterminen 2017

Med vänliga hälsningar

Karen Natvig
fd rektor Danmarks skola

21 december 2016