Fritidshemmets stängningsdagar läsåret 2020/2021

Varje läsår får vi stänga fritidshemmet för planering och studiedagar totalt 4 dagar. Här kan du se vilka dagar det är i år.

Läsåret 2020/2021 har vi stängt följande datum:

Fredag 2021-06-11

Måndag 2021-06-14

Måndag 2021-08-09

Tisdag 2021-08-10

17 augusti 2020