Fritidshemmets stängningsdagar läsåret 2019/20

Varje läsår får vi stänga fritidshemmet för planering och studiedagar totalt 4 dagar. Här kan du se vilka dagar det är i år.

Läsåret 2019/20 har vi stängt följande datum:

Tisdag 2020-01-07

Torsdag 2020-06-11

Fredag 2020-06-12

Måndag 2020-08-10

14 oktober 2019