Information om planeringsdagar

                                                      

 

Stängt på Fritids, Danmarks skola 15 – 16 juni och 14 augusti

 

Som ett stöd för er vårdnadshavare som har barn i skola/skolor i områdena Sävja, Nåntuna, Uppsävja/Bergsbrunna och Danmark, har vi sett över möjligheten att ha samma planeringsdagar, då vi stänger våra fritidshem. Vi har inte möjlighet att förlägga alla dagarna exakt samtidigt, men till viss del kommer vi synka varandra. Anledningen att vi inte kan ha samma dagar i år, är att skolorna har olika behov, olika inriktningar och olika planer för att ytterligare utveckla verksamheten.

 

Dagarna som skolornas fritidshem är stängt för planering är:

 

Danmarks skola                  15e och 16e juni                 14e augusti

Nåntunaskolan                    15e och 16e juni                 14e augusti

Uppsävjaskolan                  16 juni                                 14e och 15e augusti

Stordammens skola                                                        14e,15e och 16e augusti

 

Med vänliga hälsningar

 

Sten Vesterman, rektor Danmarks skola

Karen Natvig, rektor Nåntunaskolan

Katarina Lehrberg, rektor Uppsävjaskolan

Stordammens skola, rektor Gabriella Ekström Filipsson

13 mars 2017