Nuddis

Fritids nya närvarosystem, samt för de som åker buss.

Från och med VT2019 kommer vi på danmarks fritids och för de barnen som åker buss att använda oss av Nuddis, för dig som vill veta mer kan klicka här

18 december 2018