Skolskjutsar läsåret 16/17

Om du inte är berättigad skolskjuts men har särskilda skäl, som till exempel ett funktionshinder eller en särskilt svår trafiksituation längs din skolväg, kan du ansöka om skolskjuts. Om du bor på två olika adresser kan du få skolskjuts från båda adresserna. Ansökan inför läsår 2016/2017 måste göras före den 31 mars 2016.

Du behöver inte ansöka om skolskjuts om du uppfyller avståndskravet. Då får du ditt busskort med posten innan skolan startar. 

Du har rätt till skolskjuts om du

  • går i förskoleklass eller årskurs 1–3 och har minst två kilometer till skolan
  • går i årskurs 4–9 och har minst fyra kilometer till skolan.

Läs mer:

23 mars 2016