Krisplan

På varje arbetsplats ska det finnas en plan för hur man agerar när en krissituation uppstår.

På Danmarks skola har vi en utarbetad krisplan som stöd för vårt arbete om kris eller katastrof uppstår. Dessa kan vara av större eller mindre art.

Krisgruppen aktiveras endast vid större olyckshändelser eller katastrofer som berör skolverksamheten.

Kris- och beredskapsplan 2020. (PDF, 262 KB)

Uppdaterad: