Skolråd

Danmarks skola har ett väl inarbetat skolråd som arbetar för hela skolans utveckling.

Skolrådet består av föräldrarepresentanter från alla klasser,
2 personalrepresentanter samt rektor.
Ordföranden är en förtroendevald föräldrarepresentant.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Skolråd