Värdegrunden

Värdegrunden är utgångspunkten för skolans förhållningssätt till elevens rätt till en trygg och positiv skolmiljö.

Värdegrunden beskriver rättigheter och skyldigheter.  Vårt värdegrundsarbete handlar om hur vi vill ha det tillsammans och vad vi behöver göra för att förverkliga det.

textdokument skolans värdegrund

Uppdaterad:

Andra sidor under: Värdegrunden