: Värdegrundsarbete och IBIS

Varje termin startar vi med värdegrundsarbete. Då arbetar vi mer intensivt med värdegrunden på flera plan.

handtryckDels är det inom den egna klassen, dels i olika klassöverskridande former. Det kan vara med faddergrupperna, på annat sätt eller hela skolan samtidigt. Det brukar vara väldigt uppskattat av både elever och vuxna.

Efter det arbetet vill vi att alla ska känna att de vet vad vår värdegrund handlar om och står för. Vi vill att den ska genomsyra hela skolan på djupet så att det finns kvar som en glöd under resten av terminen. Den glöden matas med bränsle hela terminen så att den aldrig slocknar.

Danmarks skola ingår även i ett samarbetsprojekt med Uppsala Universitet. Det projektet sträcker sig över flera år och heter IBIS. IBIS står för Inkluderande Beteendestöd i Skolan. Det värdegrundsarbetet är kontinuerligt över hela året. Alla klasser samt fritids arbetar med det varje vecka.

Uppdaterad: