Värdegrundsarbete

Varje termin startar vi med värdegrundsarbete. Då arbetar vi mer intensivt med värdegrunden på flera plan.

handtryckDels är det inom den egna klassen, dels i olika klassöverskridande former. Det kan vara med faddergrupperna, på annat sätt eller hela skolan samtidigt. Det brukar vara väldigt uppskattat av både elever och vuxna.
Efter det arbetet vill vi att alla ska känna att de vet vad vår värdegrund handlar om och står för. Vi vill att den ska genomsyra hela skolan på djupet så att det finns kvar som en glöd under resten av terminen. Den glöden matas med bränsle hela terminen så att den aldrig slocknar.

Uppdaterad: