Elevråd och fritidsråd

Vårt elevråd och fritidsråd sammanträder en gång per månad. Det består av valda representanter från åk F-5, personalrepresentanter för skola och fritids samt rektor.

Frågor som diskuteras kan dels komma via klassråden, dels via andra mer informella kanaler. Detta ger alla elever en möjlighet att påverka sin skola.

Uppdaterad: