Våra klasser

Vi är en enparallellig F-5 skola.

Förskoleklass

I förskoleklassen är vi 27 elever. Vi arbetar tillsammans med Linda Sundström, Sofie Gustafsson och Malin Eriksson.

Åk 1

I ettan är vi 17 elever.  Vi arbetar tillsammans med Linda Johnsson och Åsa Ryberg.

Åk 2

I vår klass är vi 25 elever. Vi arbetar tillsammans med Annu-Kristiina Gustafsson, Karin Silenstam, Karin Lagerqvist och Patric Nilsson.

Åk 3

Vi är 28 elever. Tillsammans arbetar vi med Caroline Lag, Jessica Sinisalo, Linnéa Larsson och Jenny Pousette.

Åk 4

I fyran är vi 29 elever. Vi arbetar tillsammans med Marita Werlevik occh Karin Silenstam.

Åk 5

I femman är vi 24 elever. Våra lärare heter Jessica Sinisalo, Felicia Nilsson och Caroline Lag.

Praktiskt estetiska ämnen

Bild i åk 2 -5 har Malin Eriksson.

Bild i åk 1 har Åsa Ryberg.

Idrott och hälsa för årskurs 1-5 har Anja Jevosvar Knezevic. 

Musik har våra elever i åk 2-5 tillsammans med Julia Aali.

Slöjd har eleverna i åk 3-4-5 med Tina Säfström och Elenor Danielsson.

Skolans elever får stöd av specialpedagog Christoffer Stenlund.

Uppdaterad: