Våra klasser

Vi är en enparallellig F-5 skola.

Förskoleklass

I förskoleklassen är vi 22 elever. Vi arbetar tillsammans med Linda Johnsson och Karin Lagerkvist

Åk 1

I ettan är vi 29 elever.  Vi arbetar tillsammans med Mikael Steinvall och Lena Larsson.

Åk 2

I vår klass är vi 28 elever. Vi arbetar tillsammans med Annu-Kristiina Gustafsson, Marita Werlevik och Ingela Olsson

Åk 3

Vi är 28 elever. Tillsammans arbetar vi med Li Svensson och Patric Nilsson

Åk 4

I fyran är vi 24 elever. Vår lärare är Linda Sundström. 

Åk 5

I femman är vi 28 elever. Våra lärare heter Jessica Sinisalo, Caroline Lag med hjälp av Sandra Johansson.

Idrott och hälsa för årskurs 1-3 har Camilla Skotte. 

Resurser på låg -och mellanstadiet är Henrik Doversund och Derenik Keshish.

Skolans elever får stöd av specialpedagog Christoffer Stenlund.

 

Uppdaterad: