Våra klasser

Vi är en enparallellig F-5 skola.

Förskoleklass

I förskoleklassen är vi 29 elever. Vi arbetar tillsammans med Linda Johnsson, Ingegärd Östberg  och Annelie Andersson.

Åk 1

I ettan är vi 28 elever.  Vi arbetar tillsammans med Annu Gustafsson och Marita Werlevik.

Åk 2

I vår klass är vi 28 elever. Vi arbetar tillsammans med Li Svensson och Lena Larsson.

Åk 3

Vi är 25 elever. Vår lärare heter Linda Sundström.

Åk 4

I fyran är vi 28 elever. Vi arbetar tillsammans med Jenny Lernevall och Jessica Åström Sinisalo. 

Åk 5

I femman är vi 24 elever. Våra lärare heter Kent Westman och Caroline Lag.

 

Resurser på lågstadiet är Karin Lagerkvist och Patric Nilsson.

Resurser på mellanstadiet är Henrik Doversund och Emanuel Karlsson.

Skolans elever får stöd av specialpedagog Christoffer Stenlund och speciallärare Kerstin Zettermark-Karlsson.

 

13 juni 2015