Li Zettermark får pedagogiska lärarpriset grundskola

Det pedagogiska lärarpriset för grundskolan 2022 går till Li Zettermark, lärare på Danmarks skola. Li får priset för sitt engagemang för alla elever. Och för att hon skapar ett inkluderande och tryggt klimat där hon uppmuntrar eleverna att våga.

Bildtext: Oscar Matti som delar ut priset till Li Zettermark

– Det här är så otroligt roligt, säger Li Zettermark, lärare på Danmarks skola.

Li står i lärarrummet med en blombukett i famnen, omgiven av sina kollegor. Hon har precis fått höra att hon får det pedagogiska lärarpriset grundskola 2022. Kollegorna kramar Li och gratulerar.

Rektor Torun Paulsson hade samlat skolans medarbetare för ett extrainsatt möte när Oscar Matti (L), ordförande för utbildningsnämndens grundskoleutskott, kom in i lärarrummet.

Oscar Matti läste upp delar av nomineringen som ligger till grund för utmärkelsen. Det är en kollega som har nominerat Li. I nomineringen står det bland annat att Li är en förebild, både för barnen och kollegorna. Det står också att Li skapar ett inkluderande och tryggt klimat i klassrummet och att hon uppmuntrar eleverna att våga.

Goda relationer, tydlighet och struktur
Li har arbetat på Danmarks skola sedan 2016 och hon undervisar en klass i årskurs 4. Hon brinner för att skapa ett gott klassrumsklimat där arbetsro och trygga barn är viktiga nycklar.

– Otrygga elever lär sig inget, så tryggheten är otroligt viktig. Och att skapa goda relationer samtidigt som man har tydliga ramar och strukturer, säger Li.

Li tänker att hon får det pedagogiska lärarpriset grundskola för arbetet som hon gör i klassrummet och för att hennes elever uppskattar det hon gör för dem. Li märker att klassen mår bra av hennes tydliga ramar och strukturer.

– Eleverna märker om jag står kvar när det blåser. Och jag står kvar, även när det stormar, säger Li.

Ser potentialen
– Hon är suverän. Det är så rätt att Li får priset, säger Torun Paulsson, rektor.

Torun berättar att Li är otroligt skicklig i klassrummet. Att hon visar med sitt sätt hur man ska göra och att eleverna följer det. Torun berättar också att Li lyfter hela lärararbetslaget och att Li har lika höga förväntningar på kollegorna, som på sina elever.

– Hon nöjer sig inte med en godkänd nivå. Li ser potentialen, både bland elever och i lärararbetslaget. Och hon ser till att vi alla når hela vägen fram, säger Torun.

Uppfyller kriterierna med bravur
Oscar Matti (L) berättar att Li med bravur uppfyller kriterierna för det pedagogiska lärarpriset.

– I nomineringen för Li framkommer det att hon väcker ett stort engagemang hos eleverna och att hon samtidigt skapar goda strukturer för lärandet. Så det blir tydligt för eleverna att kunna följa och se sina framsteg. Li bidrar också kollegialt till att utveckla skolan. Det är just det vi vill uppmärksamma med det pedagogiska lärarpriset, säger Oscar Matti (L).

De pedagogiska priserna
De pedagogiska lärarpriserna delas ut till lärare i förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Det pedagogiska ledarskapspriset delas ut till en rektor som arbetar inom någon av skolformerna. Priserna kan gå till pedagoger och skolledare i både kommunala och fristående skolor.

Det är kollegor till pedagoger och skolledare, elever och vårdnadshavare som skickar in nomineringar och utbildningsnämnden fattar beslut om vilka som får priserna.

I januari 2023 är det en gemensam prisceremoni i samband med kommunfullmäktige.

8 december 2022