Speciallärare

Jag heter Kerstin Zettermark Karlsson och är speciallärare på Danmarks skola. Jag arbetar 75 % och är på skolan måndag - torsdag. 

foto speciallärare

Jag nås lättast på:  kerstin.zettermark-karlsson@uppsala.se 

Som speciallärare:

  • ger jag stöd till elever,
  • hjälper jag till vid upprättande av åtgärdsprogram,
  • deltar jag vid överlämning till och från andra skolor,
  • skriver jag ansökningar och dokumenterar insatser,
  • gör jag screening av alla elevers läsning, både avkodning (läshastighet) samt läsförståelse,
  • gör jag screening i matematik,
  • är jag kontaktperson till Skoldatateket i Uppsala kommun,
  • deltar jag i kommunens specialapedagogiska näteverk för skolområde 3,
  • förmedlar jag kontakter då skolan behöver ta hjälp av olika instanser utifrån. 
9 mars 2015