Skolkurator

Kurator på skolan är Jenny Pousette.

Jenny nås antingen via e-post på jenny.pousette@skola.uppsala.se eller på telefon 018-727 5389.

Kontakt

Lärare i fritidshem, Skolkurator
Jenny Pousette
Uppdaterad: