Skolkurator

Jag heter Liza Nässlin Eidenert och befinner mig på skolan fredagar mellan 8.30-15.30.

Du kan nå mig på telefon 018-727 26 89 eller e-post liza.nasslin-eidenert@uppsala.se

Jag ansvarar för att ge elever och deras föräldrar råd/stöd i sociala frågor. Jag samarbetar med skolans personal och andra myndigheter när det behövs.

Som kurator ingår jag i skolans elevhälsoteam som träffas regelbundet och resonerar både i övergripande elevhälsoarbete och enskilda elevhälsofrågor.

Vad kan jag som skolkurator hjälpa till med?

Som elev kan du vända dig till mig när något bekymrar dig. Jag kan lyssna och ge vägledning i många olika frågor, t ex.

  • Skolsituationen
  • Familjesituationen
  • Utanförskap/mobbning
  • Vänskapsrelationer
  • Skolfrånvaro
  • Stress, oro och nedstämdhet
  • Kärleksbekymmer och mycket annat.

Tystnadsplikt

Som skolkurator har jag tystnadsplikt vilket betyder att jag inte får lämna ut uppgifter om dig och dina personliga förhållanden utan att du själv har godkänt det. Jag journalför inte våra samtal.

Kontakta skolkuratorn

Du är välkommen att kontakta mig vid frågor som rör ditt mående och din sociala situation. Självklart kan du som förälder också kontakta mig om du tror att ditt barn är i behov av stöd eller vägledning från kurator. Fortlöpande stödsamtal ska alltid godkännas av vårdnadshavare.

Uppdaterad: