Sjukanmälan

Sjukfrånvaro ska anmälas av vårdnadshavare varje dag.
När en elev är sjuk och uteblir från exempelvis tre dagars undervisning skafrånvaron alltså anmälas tre dagar i följd. 

Ring följande nummer och följ instruktionerna.

0515 - 777601

Riktlinjer frånvaro. (PDF, 559 KB)

Du kan även anmäla frånvaro via skola 24appen. 

Lathund skola 24app (PDF, 150 KB)

Uppdaterad: