Skolsköterska

Jag heter Jessica Skoog och är skolsköterska på Danmarks skola. Jag är på skolan på måndagar och tisdagar.

Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Alla elever erbjuds hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, åk 2 och åk 4.

Vaccinationer i skolan ges enligt gällande barnvaccinationsprogram. Läs mer om vaccinationer på http://www.uppsala.se/elevhalsa.

Jag utför enklare sjukvårdsinsatser, och det går bra att bara komma förbi utan att boka tid.
Vid behov hänvisar jag vidare till sjukvården.

Du som elev eller vårdnadshavare är välkommen att kontakta mig vid frågor som rör sig om barn och ungas hälsa.

Elevhälsan är frivillig och en resurs för familjen. Skolsköterskan och skolläkaren har lagstadgad sekretess. Medgivande från förälder/vårdnadshavare efterfrågas för utlämnande av information om en enskild elevs hälsotillstånd.

Tid till skolläkaren bokas via skolsköterskan för skolrelaterade problem.
Skolläkaren hos oss heter Louise Diös.

Som skolsköterska ingår jag även i elevhälsoteamet tillsammans med kurator, specialpedagoger, skolpsykolog och rektor.

 Mail: jessica.skoog@uppsala.se 

Telefon: 0722-544098

Postadress: Elevhälsan, Danmarksskola, Danmarks skolväg 4, 755 98 Uppsala

Länkar elevvård    

Allergiinformation (PDF, 175 KB)                                  Råd & Stöd                       

BRIS                                                         Vårdguiden - 1177

 

3 december 2015