Skolsköterska

Jag heter Jessica Skoog och är skolsköterska på Danmarks skola. Jag är på skolan på måndagar och tisdagar.

Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Alla elever erbjuds hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, åk 2 och åk 4.

Vaccinationer i skolan ges enligt gällande barnvaccinationsprogram. Läs mer om vaccinationer på http://www.uppsala.se/elevhalsa

Jag utför enklare sjukvårdsinsatser, och det går bra att bara komma förbi utan att boka tid. Vid behov hänvisar jag vidare till sjukvården.

Du som elev eller vårdnadshavare är välkommen att kontakta mig i frågor som rör barn och ungas hälsa.

Skolsköterskan samarbetar med skolläkaren i frågor rörande skolrelaterad problematik. Vår skolläkare heter Louise Diös. Skolsköterskan och skolläkaren har lagstadgad sekretess. Medgivande från förälder/vårdnadshavare efterfrågas för utlämnande av information om en enskild elevs hälsotillstånd.

Som skolsköterska ingår jag i skolans elevhälsoteam.

Elevhälsan är frivillig och en resurs för familjen. Mail: jessica.skoog@uppsala.se

Telefon: 072-254 40 98

Uppdaterad: