Välkommen till Danmarks skolas fritidshem!

Danmarks skola har för närvarande ca 100 barn inskrivna på fritids. Från Förskoleklass till årskurs 5. Vi är indelade i 2 avdelningar. Solen (övervåning), Månen (bottenvåning) och vi håller till i den gamla skolbyggnaden.

Vi som jobbar på fritids är Karin, Ingegärd,Derenik, Henrik, Linda, Sandra, Patric (arbetslagsledare).

Fritids öppnar kl 06.45 och stänger kl 17.30. För de som behöver, serveras en enklare frukost på morgonen.Kl 07.15 rullar vi undan frukostvagnen. Kl 08.00 går alla ut och har en liten morgonrast innan skolan börjar kl 08.15. Fritids börjar igen efter skolan kl 13.20.                   

Kl 14.00 serveras första mellanmålet för de yngre och ca 14.20 för de äldre eleverna. En gång i veckan har vi utedag och då äter vi mellanmål ute. Vi försöker vara lyhörda efter barnens önskemål på fritids. Det är barnens ”fritid” och deras önskemål vi värnar om. Ofta önskas det film och vi brukar ha Bio på fredagar (från 14.45), på loven (efter lunch) och om det är riktigt trist väder ute. Vi arbetar enligt Fritidshemmens läroplan och värdegrund.

Närvarolistor finns uppsatta i hallen och där fyller ni som föräldrar i barnens tider. Där kan man också skriva om barnet t.ex. ska gå med en kompis, blir hämtad av annan än förälder eller ska åka med skolbussen. Om era barn ska åka med skolbussen så meddela oss detta.

Första bussen går 13.30 och den andra 14.35. Vid hemgång stryker vi barnen med överstrykningspenna på listorna. Det är bra om ni föräldrar hjälper oss med detta. Viktigt att ni säger ”HEJ!” till någon av personalen när ni lämnar och när ni hämtar era barn.

Vid skollov fyller ni i omsorgsbehov för era barn via en blankett på Danmarks skolas hemsida, www.danmarksskola.uppsala.se  Man ska fylla i och skicka in senast 2 veckor innan lovet börjar, även om barnen ska vara lediga. Detta är viktigt för att vi ska kunna göra rätt matbeställning utefter hur många barn som är anmälda att närvara och om erat barn behöver specialkost.

Och som vanligt.. KLÄDER EFTER VÄDER!

Om ni behöver nå oss så kan ni ringa: 018-727 74 04 mellan 06.45-8.00 och 13.00-17.30

Övrig tid hänvisas till mail: patrik.nilsson@skola.uppsala.se

Vid akut ring exp: 018-727 74 09

Mvh Fritidspersonalen.

kapla och fotboll

Uppdaterad: