Välkommen till förskoleklassen

Det är obligatoriskt för alla barn att gå i förskoleklass. Förskoleklassen håller till i det gamla huset i ljusa och ändamålsenliga lokaler. Vi låter den fria och organiserade leken få stort utrymme i verksamheten.  Vi lägger stor vikt vid den sociala träningen. 

Uppdaterad: