Välkommen till förskoleklassen

Det är obligatoriskt för alla barn att gå i förskoleklass. Förskoleklassen håller till i det gamla huset i ljusa och ändamålsenliga lokaler. Vi låter den fria och organiserade leken få stort utrymme i verksamheten.  Vi lägger stor vikt vid den sociala träningen. 

Vi arbetar med:

  • bild och form,
  • språk- och sifferlekar,
  • bokstavs- och sifferkännedom,
  • djur och natur, vi är i skogen en förmiddag/vecka,
  • sång – musik – rim – ramsor – lekar,
  • rörelse – motorik – kroppskännedom,
  • fadderverksamhet F-1-2-3-4-5
  • elevråd.

Har du några frågor, kontakta förskoleklassen på telefonnummer 018-727 74 06

barn pyslar med rönnbär

barn bygger koja

Uppdaterad: