Vår verksamhet

Danmarks skola är belägen i vackra Danmarks by, söder om Uppsala centrum. 

Skolan är en F-5-skola med skolbarnsomsorg. Vi är drygt 160 elever på skolan.

Vi har hög lärartäthet på skolan, pedagogerna är välutbildade och arbetar i enlighet med sin behörighet. Detta gör att vi har goda förutsättningar att arbeta i halvklass eller mindre grupper med de olika kunskapsämnena.

Under skoldagen arbetar fritidspersonalen i de yngre klasserna som resurser, för att sedan finnas i fritidshemmets verksamhet under eftermiddagarna. På detta sätt följer de elevernas hela dag, vilket gynnar elevernas känsla av trygghet.

 

flicka vid dator 

pojke skruvar dator

Uppdaterad:

Andra sidor under: Vår verksamhet