Vår verksamhet

Danmarks skola är belägen i vackra Danmarks by, söder om Uppsala centrum. 

Skolan är en F-5-skola med skolbarnsomsorg. Vi är ca 150 elever på skolan.

Vi har lärare och pedagoger som är välutbildade och arbetar i enlighet med sin behörighet. Detta gör att vi har goda förutsättningar att arbeta med de olika kunskapsämnena och målen för hela skoldagen där både skola och fritids ingår.

Under skoldagen arbetar fritidspersonalen i klasserna som resurser, för att sedan finnas i fritidshemmets verksamhet under eftermiddagarna. På detta sätt följer de elevernas hela dag, vilket gynnar elevernas känsla av trygghet.

 

flicka vid dator 

pojke skruvar dator

Uppdaterad:

Andra sidor under: Vår verksamhet