Vår verksamhet

Danmarks skola är belägen i vackra Danmarks by, söder om Uppsala centrum. 

Skolan är en F-5-skola med skolbarnsomsorg. Vi är drygt 160 elever på skolan.

Vi har hög lärartäthet på skolan, pedagogerna är välutbildade och arbetar i enlighet med sin behörighet. Detta gör att vi har goda förutsättningar att arbeta i halvklass eller mindre grupper med de olika kunskapsämnena.

Under skoldagen arbetar fritidspersonalen i de yngre klasserna som resurser, för att sedan finnas i fritidshemmets verksamhet under eftermiddagarna. På detta sätt följer de elevernas hela dag, vilket gynnar elevernas känsla av trygghet.

Här finns tillgång till skolsköterska, speciallärare, specialpedagog och psykolog.

 

flicka vid dator 

pojke skruvar dator

9 mars 2015