Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022

Undervisningen i skolan, förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet styrs av bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner.

Grundskolans läroplan innehåller tre delar: skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt kursplaner som kompletteras med kunskapskrav. 

Lgr22 pdf (PDF, 1 MB)

lgr22.jpg

Uppdaterad: