Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011

Undervisningen i skolan, förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet styrs av bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner.

LGR 11, bild på bokenGrundskolans läroplan innehåller tre delar: skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt kursplaner som kompletteras med kunskapskrav. 

Lgr 11.pdf (PDF, 5 MB)

Uppdaterad: