Danmarks skola

Vi är en liten skola på landet med trygg miljö och en personlig atmosfär. Här ser vi varje barns möjligheter.

Vi har:
• Välutbildade och engagerade pedagoger.
• En väl utvecklad och bra fritidsverksamhet.
• Rastaktiviteter som arrangeras av fritidspersonalen varje rast.
• Elevdemokrati med klassråd, elevråd, fritidsråd.

flickor hoppar, barn på led i skogen

Uppdaterad: