Danmarks skola

Vi är en liten skola på landet med trygg miljö och en personlig atmosfär. Här ser vi varje barns möjligheter.

Vi har:
• Välutbildade och engagerade pedagoger.
• God personaltäthet.
• En väl utvecklad och bra fritidsverksamhet.
• Rastvärdar och en bra skolgård för rörelse och aktivitet.
• Musik med musiklärare från åk 1.
• Kultursamlingar och kulturdagar.
• Elevdemokrati med klassråd, elevråd och Skol-IF.
• Ett väl inarbetat skolråd.

flickor hoppar, barn på led i skogen

Uppdaterad: