Elevhälsa

En förutsättning för att elever ska uppnå goda studieresultat är att de trivs och mår bra i skolan. Elevhälsoarbete handlar om att främja hälsa och en gynnsam arbetsmiljö för inlärning hos alla elever.

I elevhälsoteamet deltar rektor, skolpsykolog, skolsköterska, skolkurator och speciallärare. Teamet arbetar tillsammans med övrig personal för att skapa en positiv lärmiljö, där elever utvecklar goda kunskaper och positiva kamrat- och vuxenrelationer.

Uppdaterad: