Skolpsykolog

 Psykologen ingår i skolans Elevhälsoteam och arbetar främst konsultativt gentemot skolpersonal och arbetslag. Psykologens uppdrag är att ge en ökad förståelse för barns förutsättningar till inlärning och medverka till en god lärmiljö.

Vårdnadshavare är välkomna att vända sig till till psykologen på skolan för hjälp i frågor som rör elevens psykiska hälsa relaterat till situation i skolan.

 

Kontakt

Skolpsykolog
Elias Elsrud
Uppdaterad: