Skolledning

Danmarks skolas vision är; ”Goda kunskaper i en trygg och personlig miljö”

På Danmarks skola vill vi att eleverna får goda ämneskunskaper, en god självkänsla, sociala färdigheter, demokratiska värderingar och en tro på sin egen framtid. Vi arbetar för att våra elever ska trivas, känna trygghet och tillhörighet i skolan och därigenom erbjuda de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling i en god och ändamålsenlig miljö.

Kontakt

Rektor
Torun Paulsson
Danmarks skolväg 4
755 98 UPPSALA
Uppdaterad: