Välkommen till läsåret 2017/2018

Måndag den 21 augusti klockan 08.15 startar höstterminen på Danmarks skola.

Varmt välkommen,

Sten Vesterman
Rektor

16 augusti 2017