Välkommen till läsåret 2018/2019

Måndag den 20 augusti klockan 08.15 startar höstterminen på Danmarks skola.

Varmt välkommen,

Sten Vesterman
Rektor

16 augusti 2017